La culture d'entreprise avec Elise Le Moing

#1 HR Breakfast Betuned «het onderwerp bedrijfscultuur» van Elise Le Moing Maas

Op vrijdag 15 november vond de eerste editie van het “HR Breakfast” plaats, een forum voor de uitwisseling van onderwerpen in verband met human resources. Elise Le Moing Maas was aanwezig om het onderwerp bedrijfscultuur te bespreken. Een thema dat fel de aandacht van onze gasten trok!

Wat is de bedrijfscultuur? Kunnen we er iets aan doen? Kunnen we beslissen om ze te veranderen of ze te laten evolueren in een bepaalde richting? Hoe kunnen nieuwe medewerkers worden geïntegreerd in een bestaand bedrijfs-DNA? Wat doen in het geval van internationale bedrijven of bedrijven met veel vestigingen?

Om nog maar te zwijgen van fusies en overnames van bedrijven waarbij het niet ongebruikelijk is dat de bedrijfsculturen met elkaar botsen, maar zo goed mogelijk naast elkaar moeten bestaan om de duurzaamheid van de onderneming en het welzijn van de werknemers te garanderen.

De vele HR-professionals die voor het evenement waren uitgenodigd zaten met heel wat vragen.

Elise Le Moins Maas est responsable de la section Relations Publiques de l’ihecs. Elise a rédigé une thèse sur la Culture d’entreprise et continue ses recherches sur le sujet.

“Cultuur is een systeem dat persoonlijke existentiële ervaring communiceert en collectieve kennis vormt.”

E. Morin.

Om deze reden bestaan is er niet één maar meerdere organisatieculturen. De culturen komen elkaar tegen en doordringen elkaar.

In deze context lijkt het moeilijk om een bedrijfscultuur te definiëren. De uitdaging blijft echter dezelfde : de visie van de verschillende leden van de onderneming afstemmen op de waarden die door het management worden gepromoot.

Waarden zijn een afspiegeling van de cultuur, maar hoe kunnen ze voor elke medewerker geconcretiseerd worden ? Dit is wat Elise Le Moing Maas “cultuur in actie” noemt, een principe dat elke medewerker in staat stelt zijn plaats in het bedrijf te vinden.

“Cultuur in actie” behoort toe tot degenen die de organisatie elke dag levend houden. Cultuur komt voort uit echt werk en waarden die voortkomen uit kennisoverdracht. Het is gebaseerd op interacties tussen individuen.

De erkenning op het werk, die sterk verbonden is met het gevoel erbij te horen, is een essentieel fundament van de bedrijfscultuur. Het maakt het mogelijk om een professionele identiteit te ontwikkelen die het bedrijf zal verrijken.

We zijn lid van een bedrijf, een gemeenschap omdat we ons daarin herkennen. We delen gemeenschappelijke waarden en belangen. De echte uitdaging is dan ook om deze bedrijfscultuur met succes te gebruiken om de management- en communicatiestijl af te stellen !